Door bezoek aan en gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van alle op deze website gepubliceerde voorwaarden.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Le Vieux Jean Vins uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Le Vieux Jean Vins onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Le Vieux Jean Vins niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Le Vieux Jean Vins wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie die Le Vieux Jean Vins op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Le Vieux Jean Vins.

Wijzigingen

Alle informatie die Le Vieux Jean Vins op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Le Vieux Jean Vins raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password